AB CD 01

CATALOGACIÓ

VALORACIÓ

BON ESTAT

MAL ESTAT

ESTAT NO DISPONIBLE

CATÀLEG 2017

NO CATALOGADA EN EL 2017

NO LA TINC A LA COL.LECCIÓ

JA LA TINC A LA COL.LECCIÓ

LA TINC REPETIDA

CATALOGACIÓN

VALORACIÓN

BUEN ESTADO

MAL ESTADO

ESTADO NO DISPONIBLE

CATÁLOGO 2017

NO CATALOGADA EN EL 2017

NO LA TENGO EN LA COLECCIÓN

YA LA TENGO EN LA COLECCIÓN

LA TENGO REPETIDA

CATALOGUING

VALUATION

GOOD STATE

BAD STATE

STATE UNAVAILABLE

CATALOGUE 2017

NOT CATALOGUED IN THE 2017

I DO NOT HAVE IT IN THE COLLECTION

I ALREADY HAVE IT IN THE COLLECTION

I HAVE DUPLICATES

CATALOGUE

ÉVALUATION

BON ÉTAT

MAUVAIS ÉTAT

ÉTAT NON DISPONIBLE

CATALOGUE 2017

NON CATALOGUÉE DANS LE 2017

JE NE L'AI PAS DANS LA COLLECTION

JE L'AI DÉJÀ DANS LA COLLECTION

JE L'AI EN DOUBLE

CATALOGARE

VALUTAZIONE

BUONO STATO

CATTIVO STATO

STATO NON DISPONIBILE

CATALOGO 2017

NON CATALOGATA NEL 2017

IO NON LA POSSIEDO IN COLLEZIONE

CE L'HO GIÀ IN COLLEZIONE

LA POSSIEDO DOPPIA

KATALOGISIERUNG

SCHÄTZUNG

GUTER ZUSTAND

SCHLECHT ZUSTAND

NICHT VERFÜGBARER STAND

KATALOG 2017

NICHT KATALOGISIERT IM 2017

ICH L' HABEN SIE IN DER SAMMLUNG

ICH L' HABEN SIE BEREITS IN DER SAMMLUNG

ICH LASSE ES SICH VERDOPPELN

分類

評価

よい状態

ひどく国家

利用できる国家非

カタログ2017年

2017年に分類されなくて

私にコレクションのそれがない

私にコレクションで既にそれがある

私はそれを倍増してもらう

编目

估价

好状态

坏状态

非可利用的状态

编目2017年

没编目在2017年

我没有它在汇集

我已经有它在汇集

我安排它加倍

 

A

Placa atirantada

E

Lletra del dret

B

Placa morrió

F

Lletra a l’ inrevés

C

Placa commemorativa

G

Lletra gran

D

Placa amb forat central

H

Lletra petita

E

Placa entallada

I

Dibuix gran

G

Placa gravada

J

Dibuix petit

J

Placa jeroboam – 33 mm-

K

Dibuix a dalt

M

Placa mida mitjana -28 mm-

L

Dibuix a baix

N

Placa nabuconodosor -40 mm-

M

Color daurat

P

Placa de plàstic.

N

Color platejat

Q

Placa de quart -26 mm-

O

Color metall o metal.litzat

R

Placa retallada

P

Color pintat

S

Placa estampada

Q

Dibuix amb lletres

T

Placa amb trepats

R

Dibuix sense lletres

W

Placa impresa per ambdues cares

S

Lletres al faldó

X

Placa genèrica

T

Sense lletres al faldó

Y

Placa commemorativa i genèrica

U

Dibuix traç fi

Z

Placa amb taca de pintura

V

Dibuix traç gruixut

A

Lletra fina

W

Dibuix detallat

B

Lletra gruixuda

X

Dibuix sense  detall

C

Color clar

Y

Color gris o blanc

D

Color fosc

Z

Color plata

A

Placa atirantada

E

Letra del derecho

B

Placa  bozal

F

Letra del revés

C

Placa conmemorativa

G

Letra grande

D

Placa con agujero central

H

Lletra pequeña

E

Placa entallada

I

Dibujo grande

G

Placa grabada

J

Dibujo pequeño

J

Placa jeroboam -33 mm-

K

Dibujo en zona superior

M

Placa mediana -28 mm-

L

Dibujo en zona inferior

N

Placa nabuconodosor -40 mm-

M

Color dorado

P

Placa de plástico

N

Color plateado

Q

Placa de cuarto -26 mm-

O

Color metal o metalizado

R

Placa recortada

P

Color pintado

S

Placa estampada

Q

Dibujo con letras

T

Placa con agujeros laterales

R

Dibujo sin letras

W

Placa impresa por las dos caras

S

Letras en el faldón

X

Placa genérica

T

Sin letras en el faldón

Y

Placa conmemorativa y genérica

U

Dibujo de trazo fino

Z

Placa con mancha de pintura

V

Dibujo de trazo grueso

A

Letra fina

W

Dibujo detallado

B

Letra gruesa

X

Dibujo sin detalle

C

Color claro

Y

Color gris o blanco

D

Color oscuro

Z

Color plata

A

Strapped bottle cap

E

Letters left to right

B

Muzzle bottle cap

F

Lettering reversed

C

Commemorative

G

Large letters

D

Cap with central hole

H

Small letters

E

Notched bottle cap

I

Large sketch

G

Bas - relief profile

J

Small sketch

J

Jeroboam -33 mm-

K

Raised sketch

M

Medium bottle cap -28 mm-

L

Lowered sketch

N

Nebuchadnezzar -40 mm-

M

Colour - gold

P

Plastic bottle cap

N

Colour - silver

Q

Quart bottle cap -26 mm-

O

Colour - metal

R

Trimmed bottle cap

P

Printed in colour

S

Raised Profile

Q

Drawing with letters

T

Perforated bottle cap

R

Drawing without letters

W

Printed on both sides

S

Skirt plain

X

Generic bottle cap

T

Skirt printed

Y

Commemorative and Generic

U

Fine sketch

Z

Bottle cap with a spot of paint

V

Bold sketch

A

Fine print

W

Elaborate sketch

B

Bold print

X

Plain sketch

C

Colour clear

Y

Grey or white colour

D

Colour dark

Z

Silver colour

A

Plaque avec tendeur

E

Ecriture normale

B

Plaque avec muselet

F

Ecriture inversée

C

Plaque commémorative

G

Grandes lettres

D

Plaque avec trou central

H

Petites lettres

E

Plaque à encoches mécaniques

I

Grand dessin

G

Plaque estampée en creux

J

Petit dessin

J

Plaque de “Jeroboam” -33 mm-

K

Dessin en haut

M

Plaque de format moyen -28 mm-

L

Dessin en bas

N

P. de “Nabuchodonosor” -40 mm-

M

Couleur Or

P

Plaque en plastique

N

Couleur Argent

Q

Plaque de “Quart” -26 mm-

O

Couleur Métal

R

Plaq. à encoches manuelles

P

Couleur peinte

S

Plaque estampée

Q

Dessin avec lettres

T

Plaque à lacets

R

Dessin sans lettres

W

Imprimée par les deux faces

S

Ecriture sur contour

X

Plaque générique

T

Sans écriture sur contour

Y

Plaq. Commémorative/générique

U

Dibuix traç fi

Z

Plaq. avec une tache de peinture

V

Dessin épais

A

Ecriture fine

W

Dessin détaillé

B

Ecriture épaisse

X

Dessin sans détails

C

Couleur claire

Y

Couleur grise ou blanche

D

Couleur foncée

Z

Couleur Argent

A

Fascia centrale senza intagli

E

Scritta normale (da sx a dx)

B

A museruola senza intagli

F

Scritta rovescia (da dx a sx)

C

Commemorativa

G

Scritta titlea

D

Foro centrale

H

Scritta bassa

E

Intagliata

I

Disegno grande

G

Incisa

J

Disegno piccolo

J

Jéroboam -33 mm-

K

Disegno in titleo

M

Intermedia -28 mm-

L

Disegno in basso

N

Nabuchodonosor -40 mm-

M

Colore dorato

P

Plastica

N

Colore argentato

Q

Piccola (1/4) -26 mm-

O

Colore acciaio

R

Ritagliata a mano

P

Verniciata

S

In rilievo

Q

Disegno con scritta

T

Perforata interno bordo

R

Disegno senza scritta

W

Stampata su entrambi i lati

S

Scritta sul bordo

X

Anonima

T

Bordo senza scritta

Y

Commemorativa anonima

U

Disegno con tratto fine

Z

Capsula con macchia di vernice

V

Disegno con tratto spesso

A

Scritta fine

W

Disegno dettagliato

B

Scritta spessa

X

Disegno poco dettagliato

C

Colore chiaro

Y

Colore grigio o bianco

D

Colore scuro

Z

Disegno argentato

A

Umringter  Sektdeckel

E

Schrift v.links nach rechts

B

Muzzle bottle cap

F

Spiegelverkehrt

C

Gedenk - Sektdeckel

G

Grosse Buchstaben

D

Sektdeckel mit Loch i.d. Mitte

H

kleine Buchstaben

E

Eingekerbter Sektdeckel

I

Großes Bild  ( Logo )

G

Flachrelief - Profil

J

kleine Bild   ( Logo )

J

Jeroboam  -33 mm-

K

Erhaben/überhöhtes Bild

M

Medium Sektdeckel  -28 mm-

L

Gesenkt, flaches Bild

N

Nabuchodonosor -40 mm-

M

Goldfarben

P

Plastic Sektdeckel

N

Silberfarben

Q

Quart  Sektdeckel  -26 mm-

O

Métalfarben

R

Getrimmter  Sektdeckel

P

Farbig

S

Stärkere Profilierung

Q

Bild mit Buchstaben

T

Perforierter Sektdeckel

R

Bild ohne Buchstaben

W

Gedruckt auf beiden Seiten

S

Einfassung glatt

X

Generika - Sektdeckel

T

Einfassung bedruckt

Y

Gedenk – und Generika

U

Feine Skizze/Entwurf

Z

Caps mit einem Farbfleck

V

Fett gedrucktes Bild

A

Dünne (normale) Schrift

W

Kunstvoll, Detailliert Bild

B

Fettgedruckte Schrift

X

Plain sketch / Ebene

C

Farbe hell - klar

Y

Graue oder weiße Farbe

D

Farbe dunkel

Z

Silberfarben

 

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ

DERNIÈRE MISE À JOUR

LAST UPDATE

20.09.2018

 

 

REBHOLZ
sekt
ULTRAMARINE
ULTRAMARINE
KEUSH
LEVERET
CONDE FOUCAULD
FAM. ZANLORENZI
AL RB 03
AL SK 52 X
EU UL 01
EU UL 02
AM KS 02
NZ LV 01
BR CF 01
BR FZ 02
ALEMANYA
ALEMANYA
ESTATS UNITS
ESTATS UNITS
ARMENIA
NOVA ZELANDA
BRASIL
BRASIL

 

 

GRAN LEGADO
QUOIN ROCK
QUINTA DO FERRO
THUMMERER
D. SCHmit fohl
POLL FABAIRE
V. INDEPENDANTS
BJANA
BR GR 01
SA QR 01
PO QF 02
HO TH 01
LU DF 01
LU PF 14
LU VI 17
EV BJ 01
BRASIL
SUD-ÀFRICA
PORTUGAL
HONGRIA
LUXEMBURG
LUXEMBURG
LUXEMBURG
ESLOVÈNIA

 

 

 

IGRISTY VINA
IGRISTY VINA
IGRISTY VINA
C. A. DO TÁVORA
jun yue
LE PLAN - V.
KOBLEVO
DERBENT
RU IG 28
RU IG 29
RU IG 30
PO DT 02 C
XN JY 02
BE LP 01
UC KB 01
RU DR 07 SG
russia
russia
russia
PORTUGAL
XINA
BÈLGICA
UCRAÏNA
russia

 

 

N. senetiner
VALDIVIESO
HUNTER, ROBERT
schlumberger
schlumberger
schlumberger
schlumberger
B. FIN DEL MUNDO
AR NS 14
XI VL 22 J
EU HN 02 N
AT SC 18
AT SC 19
AT SC 20
AT SC 21
AR BF 03
ARGENTINA
XILE
ESTATS UNITS
ÀUSTRIA
ÀUSTRIA
ÀUSTRIA
ÀUSTRIA
ARGENTINA

 

 

KAMPENBERG
DOMNO
DOMNO
GARIBALDI
GRAN LEGADO
QUOIN ROCK
VREDE EN LUST
KEUSH
BE KM 01
BR DM 03
BR DM 04
BR GR 04
BR GR 02
SA QR 02
SA VR 01
AM KS 03
BÈLGICA
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
sud-Àfrica
sud-Àfrica
ARMÈNIA

 

 

POLL FABAIRE
POLL FABAIRE
POLL FABAIRE
POLL FABAIRE
POLL FABAIRE
POLL FABAIRE
POLL FABAIRE
POLL FABAIRE
LU PF S.5.1
LU PF S.5.2
LU PF S.5.3
LU PF S.5.4
LU PF S.5.5
LU PF S.5.6
LU PF S.5.7
LU PF S.5.8
Luxemburg
Luxemburg
Luxemburg
Luxemburg
Luxemburg
Luxemburg
Luxemburg
Luxemburg

 

 

POLL FABAIRE
POLL FABAIRE
POLL FABAIRE
POLL FABAIRE
POLL FABAIRE
POLL FABAIRE
POLL FABAIRE
POLL FABAIRE
LU PF S.5.9
LU PF S.5.10
LU PF S.5.11
LU PF S.5.12
LU PF S.5.13
LU PF S.5.14
LU PF S.5.15
LU PF S.5.16
Luxemburg
Luxemburg
Luxemburg
Luxemburg
Luxemburg
Luxemburg
Luxemburg
Luxemburg

 

 

 

POLL FABAIRE
POLL FABAIRE
POLL FABAIRE
POLL FABAIRE
POLL FABAIRE
POLL FABAIRE
POLL FABAIRE
POLL FABAIRE
LU PF S.5.17
LU PF S.5.18
LU PF S.5.19
LU PF S.5.20
LU PF S.5.21
LU PF S.5.22
LU PF S.5.23
LU PF S.5.24
Luxemburg
Luxemburg
Luxemburg
Luxemburg
Luxemburg
Luxemburg
Luxemburg
Luxemburg

 

 

 

POLL FABAIRE
POLL FABAIRE
POLL FABAIRE
POLL FABAIRE
Medot
B. V. MONTEVIEJO
CADUS WINES
CHANDON
LU PF S.5.25
LU PF S.5.26
LU PF S.5.27
LU PF S.5.28
EV MD 02
AR BJ 02 E
AR CW 01 E
AR CH 27
Luxemburg
Luxemburg
Luxemburg
Luxemburg
ESLOVÈNIA
ARGENTINA
ARGENTINA
ARGENTINA

 

 

 

CASARENA B. y V
CASARENA B. y V
los flaneurs v
pulenta estate
viNyes ocults
GUSBOURNE
GUSBOURNE
sT. laurentius
AR CS 01
AR CS 02
AR LF 01
AR PE 01
AR VO 02 M
AN GB 06
AN GB 07
AL SL 13
ARGENTINA
ARGENTINA
ARGENTINA
ARGENTINA
ARGENTINA
ANGLATERRA
ANGLATERRA
ALEMANYA

 

 

 

,

GRAN LEGADO
MIOLO
LEUCK, J
wassmer, F.
werner & sohn
LEUCK, J
POUSIO
VIÑA FCO AGUIRRE
BR GR 03
BR ML 15 M
LU LC 02
AL WM 01
AL WS 04
LU LC 03
PO PS 01
XI VF 01
BRASIL
BRASIL
LUXEMBURG
ALEMANYA
ALEMANYA
LUXEMBURG
PORTUGAL
xile

 

 

 

alDA GOTT
APEL
APEL
IGRISTY VINA
IGRISTY VINA
IGRISTY VINA
V. STA. AUGUSTA
ODESSA C. WINERY
AL AL 01
AL AP 01
AL AP 02
RU IG 31
RU IG 32
RU IG 33
BR VS 01
UC OD 04
ALEMANYA
ALEMANYA
ALEMANYA
russia
russia
russia
BRASIL
UCRAÏNA

 

 

 

KREGLINGER
DERBENT
BAGrAtioni
PRINCE STIRBEY
PURCARI
AU KR 05
RU DR 08
GE BR 08
RO PS 01
MO PR 01
AUSTRALIA
russia
geÒrgia
romania
MOLDÀVIA
     

 

egipte el Marroc Zimbabwe

juanalmirallsague@gmail.com

PORTADA